Home  News  Games  Foto's  Links  Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis 2011

De Bataafse opstand 69-70 n.Chr.

 

Deze keer stond Militia Brabantia met een tafel die een aanval van de Bataven op een Romeins fort verbeeldde.


(Een deel van het Romeinse fort)

We speelden namelijk de bestorming van een Romeins fort in de omgeving van Nijmegen rond 69 n. Chr. na met 28mm miniaturen met de Warhammer Ancient Battles spelregels.

Met ongeveer 700 miniaturen op tafel en een speciaal voor het festival gemaakt model van een Romeins fort uit die periode hebben we jong en oud een blik laten werpen hoe de opstand van Julius Civilis er vanaf een afstand uit moet hebben gezien.  


(Romeinse reenactors waren beniewud of ze zichzelf terugzagen)

De Bataafse opstand was een opstand van de West-Germaanse Bataven onder leiding van Julius Civilis in de militaire provincie Germania Inferior, het huidige Nederland.

Na de dood van Nero ontstond de eerste Romeinse burgeroorlog in bijna honderd jaar kende met 4 keizers... Julius Civilis, een Bataafs edelman, was door Nero gevangen genomen en zijn broer was zelfs vermoord door hem. Na de dood van Nero kwam Civilis in opstand. Onder het mom dat hij Vespasianus steunde begonnen de Bataafse hulptroepen van de Romeinen één voor één over te lopen.

Toen ook de Cananefaten in opstand kwamen werden de Romeinse troepen verpletterend verslagen. Onder anderen Oppidum Batavorum (Nijmegen) ging in vlammen op.

De lokale Romeinse legerleiders, Flaccus en Vocula moesten de Bataafse opstand neerdrukken, maar faalden totaal. Civilis begon met de belegering van het grote Romeinse fort Castra Vetera (Xanten).

De Bataven waren echter niet erg bedreven in belegeringen en konden de stad niet bestormen. Uithongering mislukte toen Vocula de stad ontzette. Maar de Romeinse soldaten waren ook ontevreden en gingen muiten. Zowel Vocula als Flaccus lieten hierbij het leven. Intussen begonnen er ook Gallische stammen zich aan te sluiten bij de opstand van Civilis. De Romeinen in Castra Vetera (Xanten) gaven zich over onder de beloofde vrijuit te gaan. Maar ze liepen in een hinderlaag en werden vrijwel allen vermoord.

Nadat de Bataven aanvankelijk overwinningen hadden behaald op de Romeinse legioenen, slaagde een groot Romeins leger onder leiding van Cerialis – gestuurd door de nieuwe keizer Vespasianus – er uiteindelijk in de opstand neer te slaan en de toestand te stabiliseren.

Militia Brabantia was benieuwd of de geschiedenis zich zou herhalen met de WAB regelset. Het lukte het de Bataven op beiden dagen wéér om het kamp te Nijmegen (destijds Oppidum Batavorum geheten) te veroveren, tot vreugde van de spelers die de Barbaren speelden, en tot verdriet van hun Romeinse tegenspelers...


(Deze foto is genomen op 19 & 20 juni 2010 tijdens het Romeins Festival in Nijmegen op het Kops Plateau; de plek waar begin deze jaartelling een fort heeft gestaan dat betrokken was bij de Bataafse opstand!)

Tot volgend jaar!