Home  News  Games  Foto's  Links  Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis 2015

7 November te Antwerpen

 

Push of Pikes (Ipsus 301BC)

Met zo'n 450 miniatuur falangisten, 300 lichte bewapend voetvolk modellen, 150 cavaleristen, 10 olifanten en twee strijdwagens op tafel beeldden we in 2015 bij Crisis te Antwerpen de slag bij Ipsus uit.

 
(Antigonos en Demetrius beneden en Lycimachus en Seleucus boven)

(Na de dood van Alexander de Grote duurde het niet lang voordat zijn ambitieuze generaals in een bittere strijd terecht kwamen over de heerschappij over zijn rijk. Een van de grootste veldslagen vond plaats bij Ipsus in huidig Turkije waar Antigonus 'Monophthalmos' en zijn zoon Demetrius 'Poliorcetes' het moesten opnemen tegen een alliantie van Lysimachus, Seleucus en Ptolemeus in het jaar 301 voor Christus.

Het lukte Antigonus om Ptolemaeus met een list uit de strijd te houden, door te veinzen dat de veldslag al had plaatsgevonden en dat de overwinnende Antigonus op weg was om ook Ptolemeus te verslaan. Ptolemeus trok zich haastig terug naar Egypte.

Het leger van Antigonus bestond uit ongeveer 70.000 infanteristen (waarvan ongeveer 30.000 falangisten), 10.000 cavaleristen en 75 olifanten.

Het leger van de alliantie bestond uit zo'n 64.000 infanteristen (waarvan 30.000 phalanx), 15.000 cavaleristen, 400 olifanten en 100 strijdwagens met zeisen aan de zijkant.


(Een van de strijdwagens)

Antigonos liet zijn rechterflank door zijn zoon Demetrius leiden, met de bedoeling met zijn cavalerie de flank te overrompelen. Dit lukte in eerste instantie goed, want de ruiterij van Antiochus, de zoon van Seleucus, was te licht om echt weerstand te bieden en trok zich al snel vechtend terug. Demetrius (bijgestaan door een jonge Pyrrhus van Epirus) zette de achtervolging in om zeker te weten dat Antiochus niet meer terug zou keren naar het slagveld.


(De phalanx van de Seleuciden)

Aan de linker flank had Antigonus slechts een kleine hoeveelheid lichte cavalerie opgesteld en was de tegenstander in de meerderheid. Hier gebeurde precies het omgekeerde en al snel had Antigonos te kampen met de vijandelijke cavalerie die hem in de rug belaagde. Maar deze cavalerie bestond alleen uit licht bewapende troepen.

De phalanx eenheden van beiden partijen stonden intussen recht tegenover elkaar, en hoewel de alliantie meer olifanten had opgesteld, bleef Antigonos stug stand houden. Zijn zoon zou weldra terugkeren en het tij keren.


(De phalanx van Lycimachus, begestaan door lichte troepen en olifanten)

Maar toen Demetrius de achtervolging eindelijk afblies om met zijn zware cavalerie de alliantie in de rug aan te vallen en ze de doodsteek te geven, werd zijn weg plots versperd door zo'n 300 olifanten van Seleucus, die hij van een Indische koning had gekregen, en verdekt had opgesteld.

De druk op Antigonos werd intussen te groot. Antigonos sneuvelde tussen zijn phalanx tijdens de wanhopige doodsstrijd tegen de alliantie en Demetrius kon maar ter nauwer dood ontsnappen naar de kust.

Seleucus stichtte het rijk der Seleuciden en Ptolemaeus stichtte een dynastie in Egypte die duurde tot Cleopatra. Maar de zoon van Demetrius werd jaren later koning van Macedoni.


(Olifanten in actie)

Warhammer Ancients Battles, ook wel Warhammer Historical genoemd, blijkt binnen onze club een favoriet spel. En de dynamische periode van de diadochoi is een interessant tijdperk om onze veldslagen op te baseren. Daarom kozen we dit jaar voor deze tafel.

Alle betrokkenen bedankt voor hun bijdrage. Met name Dennis, Don, Frank en Paul, die hun modellen beschikbaar stelden en de tafel verzorgd hebben.